Guia ràpida per crear continguts digitals al Moodle

Aquesta guia té per objectiu oferir orientacions pràctiques per a facilitar la creació de continguts digitals accessibles utilitzant l’entorn virtual de formació Moodle.
Aquesta guia no pretén millorar l’accessibilitat de l’entorn Moodle, si no els continguts que el professorat crea utilitzant aquest entorn.

Guia ràpida per crear continguts digitals accessibles a Moodle de Tàrek Lutfi i Gilabert està subjecta a una llicencia de Reconeixement -NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons