Recursos de Química (Exploratori i UPC)

Materials en obert relacionats amb temes de Química desenvolupats des de la UPC i l’EXPLORATORI:

  1. 20 Vídeos a diferents nivells sobre Tècniques Bàsiques i Tècniques avançades de laboratori (en català, castellà i anglès): https://upcommons.upc.edu/handle/2099.2/1042
  2. Conferències: https://upcommons.upc.edu/handle/2099.2/2783
  3. Taula Periòdica del Quim i la Mica: www.taulaperiodica.upc.edu