MOOC La tasca docent en educació híbrida

Aquest curs Massiu d’autoformació tracta les estratègies per adaptar la tasca docent a un escenari d’educació híbrida. No es tracta d’un curs tècnic sinó metodològic, explorant les diferents possibilitats dels entorns virtuals per realitzar accions educatives de qualitat en escenaris híbrids. Al llarg del curs s’exploren les característiques i possibles aplicacions didàctiques de recursos digitals relacionats amb els objectius del curs. El MOOC s’iniciarà dijous 6 de maig amb una activitat síncrona al CURS MOODLE. Les persones a les quals se’ls hagi adjudicat la participació a l’activitat formativa rebran un missatge amb orientacions per al seu inici i seguiment.

La INSCRIPCIÓ a l’activitat formativa està oberta, fins divendres 30 d’abril. Més informació aquí.