Fòrum d’Educació i Cultura Popular

Del 25 al 27 de gener de 2018 a Barcelona.

El fòrum pretén ser un espai de reflexió, debat, d’aprenentatge i d’intercanvi que permeti centrar criteris i revisar el discurs teòric i les pràctiques sobre la cultura popular en l’educació, posant de relleu aspectes com la interculturalitat, la diversitat religiosa o el gènere. 

El Fòrum d’Educació i Cultura Popular vol reconèixer l’important paper de la cultura popular en l’àmbit educatiu, i fer visibles les experiències, bones pràctiques, recerques, projectes, formacions, etc. que s’estan realitzant a Catalunya i al conjunt dels Països Catalans. El Fòrum parteix d’un concepte ampli d’educació, que inclou i integra l’educació formal, la informal i la no formal, i de la cultura popular entesa més enllà de la festa. El fòrum ha començat a treballar el 2017, de cara a presentar les seves propostes en el marc de la 2a edició del «Som Cultura Popular. Mostra del Patrimoni Cultural Immaterial» que se celebrarà del 25 al 27 de gener de 2018 a Barcelona. Estarà obert a professionals de l’educació, de la gestió cultural, de l’antropologia i de la sociologia, i a associacions, les AMPA, esplais, ajuntaments, centres d’interpretació, museus, mitjans de comunicació i públic interessat.