CURS: Perfils, mapes, talls i una miqueta d’història

Descripció:

Mapa topogràfic i perfil topogràfic. Mapa geològic i perfil geològic. Història geològica local. Es faran pràctiques que es podran utilitzar a l’aula tant a l’ESO com a Batxillerat.

Metodologia:

Serà un curs pràctic, es tracta de breus explicacions teòriques per tal de portar a la pràctica el que s’ha explicat.

Objectius:

  • Fer pràctiques de cartografia per tal d’agafar seguretat a l’hora d’explicar aquesta temàtica.
  • Aprendre a interpretar mapes topogràfics i geològics.
  • Poder fer perfils i talls dels mapes anteriors.
  • Interpretar els talls i poder-ne escriure la història geològica.
Avaluació:

Després de cada sessió presencial es donaran exercicis sobre els blocs tractats. Aquests exercicis s’hauran de penjar a la plataforma Moodle i les formadores en faran la correcció.