Concurs de recollida de piles: “Apilo XII”

El Departament de Territori i Sostenibilitat, organitza el concurs de recollida de piles “Apilo XII, dirigit als centres educatius de Catalunya, per tal de fomentar el coneixement i la recollida selectiva de piles i acumuladors portàtils entre l’alumnat i les seves famílies.

El concurs és gratuït i participar-hi no implica cap cost.

La inscripció comença el dia 25 de novembre de 2019 i finalitza el dia 28 de febrer de 2020.

Bases del concurs