Suport Vital Bàsic

A qui s’adreça:

Primària (préstec 1 setmana) i Secundària (préstec 2 setmanes)

Descripció:

Consta d’una bossa amb 4 torsos i un DEA d’entrenament.

Vegeu el vídeo de manteniment dels torsos

 

Contingut:

Llistat de material de la maleta

Quantitat Material
1 4 Maniquis Little Anne
2 4 Catifes
3 1 DEA
4 1 Guia Little Anne
5 1 Guia ràpida AED Trainer 3
6 1 Guia AED Trainer 3


Qüestionari de valoració