Pla d’organització bàsic

Seu Berga

 1. Les portes exteriors estaran tancades. L’accés de les visites serà per la porta 7.
 2. Les visites, sempre en nombre reduït (màxim 2 persones), es faran en hores convingudes. Seran ateses, prioritàriament, al despatx de l’antiga gestora. En el cas que s’acumulin dues visites, també s’utilitzarà el despatx del CREDA. En acabar, es desinfectarà l’espai.
 3. Qualsevol demanda de visita en què vulguin participar més de dues persones externes es farà en format telemàtic.
 4. S’ha creat un document on s’enregistren les dades de les persones que accedeixen al SE per garantir la traçabilitat.
 5. A cada espai hi trobem ampolles de gel hidroalcohòlic. 
 6. L’ús de la mascareta és obligatori en tots els espais del SE.
 7. Regularment, es ventilaran els espais.
 8. Sempre que sigui possible, hi haurà algun professional dins l’horari d’atenció al públic (de dilluns a divendres de 9 a 13.30 i de dilluns a dijous de 15.30 a 18).

Seu Extensió de Bagà

 1. Accés en hores convingudes en horari d’atenció públic (dilluns i dimecres d’11 a 14 i de 15.30 a 17.30)
 2. Qualsevol demanda de visita en què vulguin participar més de dues persones externes es farà en format telemàtic.
 3. S’ha creat un document on s’enregistren les dades de les persones que accedeixen a l’extensió per garantir la traçabilitat.
 4. A cada espai hi trobem ampolles de gel hidroalcohòlic. 
 5. L’ús de la mascareta és obligatori en tots els espais de l’extensió.
 6. Regularment, es ventilaran els espais.