Detecció de necessitats 2020-2021

Detecció de necessitats curs 2020-2021

Iniciem el procés de detecció de necessitats formatives de la zona i elaboració de les propostes de formació  per al segon i tercer trimestre del curs actual. Per tal de poder programar les activitats de formació hem elaborat dos formularis (cal accedir-hi identificant-vos amb el correu xtec) per recollir les vostres necessitats:

Un formulari per recollir les demandes de formació en centre (assessorament, taller a centre …)

Formulari formació en centre

Un formulari per recollir les demandes de formació oberta a professorat de diversos centres (taller, grup de treball …)

Formulari formació oberta

Us demanem que ens feu arribar les vostres demandes abans del dia 1 de novembre de 2020.

Recordar-vos que  les formacions són en format virtual sincrònic i que se us donarà resposta a l’acceptació o no un cop dissenyat el Pla de Formació de Zona i aprovat per la comissió pertinent.

Més informació de les diverses modalitats de formació