Centres educatius

 

Al Berguedà hi ha 19 centres públics d’educació infantil i primària (escoles), 5 centres públics d’educació secundària, batxillerat i formació professional, 1 centre privat-concertat d’educació infantil, primària, secundària, batxillerat i formació professional, 1 centre privat-concertat d’educació infantil, primària i secundària, 2 centres privats-concertats d’educació infantil i primària, 1 centre públic d’educació especial, 12 escoles bressol municipals, 4 escoles bressol privades, 1 Centre de Formació d’Adults i 1 Escola Oficial d’Idiomes.