Jornada online Instamaps

El proper 16 de juny de 16:30 a 18 els tècnics de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya faran una sessió sobre l’ús que pot fer-se del programa Instamaps a les aules per treballar temes relacionats amb mapes i també per desenvolupar les competències digitals de l’alumnat.

Títol: Jornada Cartografia, Mapes i Geolocalització aplicats a l’educació
Descripció: https://ja.cat/Instamaps_programa

Document: https://ja.cat/instamaps_documet
Sala: https://ja.cat/instamps_sala
Directe: https://ja.cat/instamaps_directe

|Inscripció |