Per un ensenyament gratuït. Com garantir la gratuïtat d’una escola de qualitat?

El proper dimarts 4 de desembre tindrà lloc aquesta taula rodona amb la finalitat de debatre sobre com fer efectiu el principi de gratuïtat d’una escola de qualitat. Tot partint de la premissa que partim d’una situació d’incompliment real d’aquest principi, abordarem dues qüestions clau: