VI Congrés de Ciència a Infantil i Primària: 14, 15 i 17 de maig al Museu de Badalona.

Un total de 438 nens i nenes que estan cursant des de P3 fins a 6è de Primària a 10 escoles de la ciutat participaran en el 6è Congrés de Ciència d’Educació Infantil i Primària de Badalona, que es farà els dies 14, 15 i 17 de maig, de 10 a 12 hores, a la sala d’actes del Museu de Badalona. El Congrés de Ciència pretén ser una eina més per potenciar el treball que s’està fent als centres escolars en els àmbits de l’observació, la recerca i l’experimentació.

Els objectiu d’aquest Congrés de Ciència d’Educació Infantil i Primària són valorar el treball científic que es realitza amb l‘alumnat en els centres educatius; donar un marc adequat: organització, medis, espai i temps per què grups d’escolars mostrin els seus treballs d’investigació en l’àrea de ciència; valorar les bones pràctiques, potenciar el treball en recerca i crear situacions gratificants per l’alumnat i el professorat; incidir en l’aprenentatge de les diverses habilitats lingüístiques i de comunicació, i fer que l’alumnat se senti protagonista.

Enguany hi participen les escoles Artur Martorell, Badalona Port, Baldiri Reixac, Gitanjali, Jungfrau, Llibertat, Llorens Artigas, Maristes Champagnat, Mercè Rodoreda i Rafael Casanova.

L’organització i dinamització del Congrés es porta a terme conjuntament entre l’Escola de Natura Angeleta Ferrer i l’Escola del Mar, Centre d’Estudis Marins (Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat),  l’Àmbit de Serveis a les Persones i Seguretat, Servei d’Educació de l’Ajuntament de Badalona i el Centre de Recursos Pedagògics de Badalona de la Generalitat de Catalunya. També hi col·laboren l’empresa Menarini amb un obsequi pels infants i el Museu de Badalona que cedeix les seves instal·lacions.