Projectes col·laboratius en xarxa IEARN Pangea

Us informem que ja han obert el termini d’inscripció d’alguns dels nostres projectes col·laboratius en xarxa per al curs 2018-2019.  

La participació en tots aquests projectes és completament gratuïta. En alguns d’aquests projectes, el Departament d’Ensenyament certifica la participació dels mestres i professors amb 30 hores de formació.

Per assolir l’objectiu que ens defineix, EDUCAR PER UNIR, des d’IEARN-PANGEA promouen l’ús col·laboratiu de les TIC. Tots els seus projectes:

  • afavoreixen una metodologia de treball interdisciplinar i cooperativa;
  • ens permeten treballar diverses competències: digital, lingüística, coneixement del medi, aprendre a prendre, iniciativa personal…
  • faciliten la integració de les TIC al currículum de l’etapa i nivell,
  • fan propostes que afavoreixen el plurilingüisme i la interculturalitat, amb participació internacional,
  • Cadascun dels projectes té un coordinador o coordinadora que acompanya els docents participants al llarg de totes les activitats, s’encarrega del correcte funcionament dels espais web del projecte i elabora i actualitza la guia didàctica que permet integrar el projecte en la programació d’aula. Us ajuden a formar-vos en l’ús de les eines i aplicacions necessàries per a la participació en el projecte.

 

  • En aquest enllaç podeu informar-vos del continguts, temporització i altres aspectes de cadascun dels projectes que oferiixen per aquest curs. Aquest curs hi han afegit uns “canvas” que amplien la informació de cadascun d’ells per ajudar-vos a triar quin és el més adequat per a la vostra classe.
  • En aquest altre enllaç podeu formalitzar la inscripció.

Podeu trobar més informació i resoldre dubtes en IEARN-PANGEA