Programa d’Auxiliars de Conversa

S’obre el termini per sol·licitar un/a auxiliar de conversa amb la voluntat de donar suport a aquells centres que desenvolupen programes en alguna de les llengües estrangeres curriculars (anglès, francès, alemany o italià) i rus. 

Requisits: 

* Participar en programes de llengües estrangeres impulsats pel Departament d’Educació (GEP, Batxibac, Erasmus+ KA2, Global Scholars i Avancem) implementats en el centre en els últims tres cursos (2017-2018, 2018-2019, 2019-2020) o en altres programes d’intercanvi d’alumnat gestionats pel centre i en actiu.

* Incloure, en la programació general anual del centre, un apartat específic que justifiqui la sol·licitud de l’auxiliar de conversa.

* No haver gaudit d’aquest recurs en el curs escolar 2019-2020, en el cas dels centres que sol·liciten un auxiliar de conversa d’anglès.

Termini: del 13 al 24 de gener de 2020

Més informació i sol·licituds: http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/PortalCentres/pcProjectesEducatius/Detall?p_proc=60861