Presentació de la segona edició de les Directrius IFLA/UNESCO per a la biblioteca escolar

Des del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i amb la col·laboració dels Departaments d’Educació  i de Cultura s’ha elaborat una traducció de la segona edició de les Directrius IFLA per a les biblioteques escolars.

Aquesta nova edició de les Directrius IFLA representen, respecte de la primera edició, una actualització del desenvolupament professional del bibliotecari escolar en el context de la segona dècada del segle XXI, amb tots els canvis a nivell tecnòlogic, social i cultural que han tingut lloc i que seguiran succeint en un entorn cada cop més canviant.

Conferència de presentació a la seu dels Serveis Territorials de Barcelona Comarques

LLOC: Casp, 15 Barcelona

HORA: 17’30 -19’00

INSCRIPCIÓ