Orientacions per a l’avaluació de la competència digital de l’alumnat a primària

En el marc del Pla d’educació digital de Catalunya (PEDC) s’han publicat les “Orientacions per a l’avaluació de la competència digital de l’alumnat de primària”. En el document hi trobareu rúbriques d’avaluació i exemples de com aplicar-les.

Amb aquest document s’ofereix una aproximació a l’avaluació de la competència digital de l’alumnat al llarg de tota l’educació primària i del nivell òptim que hauria d’assolir en finalitzar l’etapa educativa, per poder participar de forma activa en el seu procés d’aprenentatge.

Aquest document s’afegeix al d’orientacions per a l’avaluació de l’alumnat de secundària.