Oferta formativa en línia de l’INTEF adreçada al professorat

L’Institut Nacional de Tecnologies Educatives i de Formació del Professorat (INTEF) és la unitat del Ministeri d’Educació i Formació Professional, responsable de la integració de les TIC a les etapes educatives no universitàries.

Us fem arribar la l’oferta formativa en línia de l’INTEF adreçada al professorat: http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/formacio-altres-institucions/intef/

Les sol·licituds als cursos es realitzen des del seu lloc web o a través de la seu electrònica del Ministeri d’Educació i Formació Professional. La inscripció finalitza l’1 de març.