Menuda Badalona! Un projecte educatiu STEAM!

Menuda Badalona! és un projecte educatiu promogut pel BDN Lab que facilita l’aprenentatge STEAM mitjançant la fabricació digital de maquetes d’edificis i llocs emblemàtics de Badalona per part dels alumnes dels centres educatius participants. El projecte promou l’aprenentatge interdisciplinari, coral i plurianual, i hi participen deu centres educatius de Badalona amb l’objectiu final de construir mitjançant fabricació digital una maqueta de la ciutat, construcció que s’anirà ampliant al llarg dels propers cursos i millorant mitjançant la implementació d’altres tecnologies. A més, la formació i la dotació tecnològica és 100% gratuïta gràcies a la col·laboració d’entitats públiques i privades.

Durant el curs 2018-2019 es realitza la prova pilot, per la qual han estat triats deu centres educatius d’acord amb criteris de diversitat que garanteixin l’extracció de dades i conclusions vàlides que, al seu torn, permetin servir de model per a altres centres educatius.

En finalitzar aquesta primera experiència de “Menuda Badalona!“, es presentaran totes les conclusions en aquesta pàgina web, plànols dels edificis i fitxes descriptives que ajudaran a comprendre com els centres educatius participants han plantejat els seus respectius projectes.