Les 36 cartes de les emocions i les necessitats

Aquest recurs permet aprendre i jugar, oferint una nova proposta de ludificació en l’educació socioemocional. Utilitzar aquest material facilitarà el desenvolupament de la consciència emocional, que implica percebre els propis sentiments i emocions, identificar-los i posar-los nom. De manera indirecta, aquesta proposta pot contribuir a la regulació i l’autonomia emocional, i a millorar les competències socials i per al benestar.

Promoure l’educació socioemocional, especialment en els moments de confinament i de postconfinament, permet el coneixement i reconeixement de les pròpies emocions i les dels altres, i saber expressar-les, utilitzar-les i gestionar-les de manera positiva. Això facilita l’adquisició d’unes adequades actituds personals que ajudaran a establir i mantenir bones relacions amb els i les altres i, per tant, a conviure de manera positiva.

Aquest recurs elaborat pel Departament d’Educació (2020) amb col·laboració de la il·lustradora Gracia Lleó i l’experta en pràctiques restauratives Mònica Albertí, ens permet aprendre a gestionar les emocions tot jugant, oferint una nova proposta de ludificació en l’educació socioemocional. Cadascuna de les cartes està inspirada en una emoció o estat emocional, el joc de cartes és totalment flexible i pot utilitzar-se creativament de moltes maneres.

Com jugar-hi