Lectura interactiva en català

 
Aquest és un missatge per a totes les escoles de part de Fiction Express, la plataforma més exitosa de lectura en català, castellà i anglès per a alumnes entre 10 i 16 anys en la que els lectors participen amb els autors mentre el llibre s’escriu. És una plataforma de lectura digital interactiva que permet al professor fer un seguiment de què fan els alumnes mentre ells gaudeixen llegint. 
 
Amb la situació actual de confinament i donat que som una empresa participada per la Generalitat de Catalunya, fa dues setmanes vàrem obrir la plataforma a totes aquelles escoles que es volguessin enregistrar perquè els alumnes poguessin llegir a distància durant el temps de confinament. La mantindrem oberta durant el mes de maig i fins a finals de juny. Les escoles s’han d’enregistrar a https://cat.fictionexpress.com/coronavirus i quedaran habilitats per poder donar d’alta als alumnes de forma immediata. 
 
Pensada per joves de 10 a 16 anys, és una plataforma de lectura en català (amb obres originals d’autors catalans), castellà i anglès i ja s’utilitza a més de 350 escoles i instituts catalans i a més de 2500 escoles en tot el món. Amb més de 180 llibres per llegir, els docents poden seguir l’evolució a distància dels seus alumnes i  donar-los tasques addicionals al voltant de la lectura. Aquests primers dies de confinament ja hem detectat un increment del 57% en les hores dedicades a la lectura en català pels alumnes inscrits a la plataforma i veiem que continua pujant dia rere dia. 
 
Esperem que us animeu i us agradi l’experiència.