Laboratori de matemàtiques C*: propostes amb materials manipulatius

El Laboratori de matemàtiques de CESIRE àmbit matemàtic anirà publicant propostes relacionades amb diferents materials manipulatius. Les propostes s’adrecen a diferents etapes educatives, des d’Educació Infantil a Batxillerat i tenen com fonament una mateixa idea: l’experimentació és bàsica en l’aprenentatge de les matemàtiques sigui quina sigui l’edat de l’aprenent.

D’entre les propostes ja publicades podeu trobar activitats relacionades amb pentòminos, tangram, daus, cubets encaixables o geoplà, entre d’altres.