Jornada d’Internacionalització de l’Educació: Ampliem horitzons

El proper dia 30 de maig tindrà lloc la Jornada d’Internacionalització de l’Educació Ampliem horitzonsorganitzada per la Sub-direcció General de Llengua i Plurilingüisme.

L’esdeveniment es proposa reflexionar sobre les implicacions educatives de la globalització i, més concretament, presentar a docents i equips directius de centres diferents programes i accions educatives promogudes des del Departament d’Ensenyament, algunes en col·laboració amb altres institucions i entitats, amb l’objectiu d’impulsar la internacionalització dels centres i contribuir a l’adquisició, per part de l’alumnat, de les competències plurilingüe i pluricultural, totes dues imprescindibles per desenvolupar-se amb èxit tant des del punt de vista acadèmic com professional en un món global.

La jornada s’iniciarà, tal com podeu veure en el programa adjunt, amb una conferència plenària a càrrec del Dr. Xavier Bonal sobre l’impacte de la globalització en l’educació. En el marc de la sessió es presentarà el programa “Aprendre i interactuar en un context global”, estratègia del Departament d’Ensenyament per a la impuls de la internacionalització en les etapes de primària, secundària,  batxillerat i formació d’adults (EOI i CFA) a través del qual volem promoure el desenvolupament de nous projectes de cooperació educativa internacional i incrementar la participació d’alumnat i professorat en programes de mobilitat. .

La jornada busca, en definitiva, ajudar els docents en la tasca de reforçar els valors de la multiculturalitat i el plurilingüisme, bàsics en la societat actual, impulsant la internacionalització de l’educació, concepte clau per al desenvolupament dels coneixements, actituds, competències i habilitats que el nostre alumnat necessita per a l’èxit acadèmic i professional present i futur.

Esperem que l’esdeveniment esdevingui una oportunitat de creixement per als nostres centres i els ofereixi la possibilitat de desenvolupar en un futur pròxim experiències d’impuls i consolidació de la competència global.

Les persones interessades ja es poden inscriure a l’activitat aquí.

Avís important: Si intenteu inscriure-us, heu de tenir en compte que a l’xtec es fa una “preinscripció”, i que en la descripció de l’activitat trobareu un enllaç per anar a la “inscripció” en format Google form. Sense aquesta segona inscripció -que ens permet escollir Espai d’experiènciesde la tarda i si ens quedarem a dinar o no-, la inscripció no es pot considerar feta.

Programa provisional de la jornada internacionalització

Per qualsevol dubte, podeu posar-vos en contacte amb: Carme Roig Bonillo, tel. 93 481 6000 Ext. 5337