Inscripció a la Jornada de Llengües i Cultures d’Origen

El Servei de Llengües Estrangeres i d’Origen de la Sub-direcció general de Plurilingüisme organitza una Jornada sobre Llengües i Cultures d’Origen adreçada al professorat dels centres educatius. L’objectiu de la Jornada és conèixer amb més profunditat les cultures associades als orígens d’una bona part del nostre alumnat i posar en valor la riquesa que aquesta diversitat lingüística i cultural aporta a l’aula. S’hi reflexionarà, també, sobre la necessitat d’equipar l’alumnat de coneixements culturals amplis per tal d’interactuar amb èxit en un món global.

Lloc: Universitat Pompeu Fabra  Carrer Ramon Trias Fargas, 25  08005 Barcelona

Divendres 17 de maig de 2019 de les 8.45 a les 17.30 h.

Més informació

Programa

Inscripcions