II Jornada TACArt i Mobile Learning Awards

L’Àrea TAC del Departament esta preparant la II Jornada TACArt, que té com a objectiu promoure l’ús de les TAC en els camps artístics per mitjà de la difusió d’experiències realitzades per docents del territori.

Durant aquesta Jornada, es fa difusió de diferents projectes realitzats per docents d’etapes ben diferenciades (des d’Educació Infantil i Primària, fins a l’etapa post-obligatòria així com centres d’ensenyaments artístics com escoles de música, dansa i d’altres) en qualsevol de les fases d’ensenyament aprenentatge (inici, durant o final).

A continuació trobareu el web de la Jornada i l’enllaç al formulari que hauran d’emplenar els centres interessats no més tard del 28 de gener.

http://blocs.xtec.cat/tacart/

http://blocs.xtec.cat/tacart/sollicituds/