Gestionar la diversitat a l’aula, activitat per al professorat amb alumnat Rroma

La Fundació Secretariado Gitano (FSG), en col·laboració amb el terreny dels homes a Romania (TdH) i AFEJI, en el marc del projecte transnacional MISTO AVILEAN, presenta la formació en línia, flexible i gratuïta “Diversitat i població Rroma”, de 6 hores de duració, sota una mirada intercultural que t’aproparà a la cultura romana des de diferents eines pedagògiques per a la gestió de la diversitat en l’aula.

Aquest paquet formatiu pretén oferir eines per a gestionari la diversitat cultural a l’aula des de la reflexió i el compromís amb les situacions que viu l’alumnat gitano provinent de l’Est, residint aquí.

La INSCRIPCIÓ finalitza el 30/01/2021 (6 horas telemàtiques per a desenvolupar-les lliurement en qualsevol moment). Per més informació podeu contactar amb ines.cedron@gitanos.org