Formar per transformar: document marc del model formatiu de la Xarxa CB

Aquest document proporciona la base conceptual del model de professionalització docent de la Xarxa Cb. Fa palesa el concepte de la innovació com a transformació, la visió del lideratge compartit i l’estructura organitzativa de base col·laborativa entre iguals i en xarxa, que facilita el desenvolupament professional individual i col·lectiu, així com la sostenibilitat i la transferència dels processos de transformació.