Fes festa! Rituals, cultures i religions del món

Des de SE de Badalona us hem  fet arribar el material Fes festa! Rituals, cultures i religions del món

La publicació està destinada a joves per conèixer la diversitat religiosa a través de les festes. Consta de dos volums, un de destinat a l’alumnat d’educació secundària i un altre per al professorat. L’obra presenta la pluralitat religiosa i ofereix eines per viure responsablement i respectuosament en un entorn de diversitat religiosa, moral i cultural.

Fes festa! té com a objectiu introduir el jovent que cursa l’Educació Secundària Obligatòria o el Batxillerat al món de les festes religioses, amb finalitat de comprendre quina fe hi ha darrere de cada festa per poder convidar a viure la descoberta.

Més informació aquí

Material de consulta (alumnes)

Guia de proposta didàctica