Edcamps d’educació

Un Edcamp és una trobada amb persones de la comunitat educativa amb ganes d’aprendre, compartir entre iguals i fer xarxa. Els Edcamps son impulsats per persones que, com tu, volen transformar l’educació. Són oberts i participatius.

Properament es realitzaran dos Edcamps convocats per la Fundació Bofill amb el suport d’Edcamp Foundation:

Museus i educació, el 30 de gener del 2021 , edcamp  en format online a través de videoconferències simultànies, La proposta de temes de conversa es realitzarà previ a l’Edcamp. Fins al 25 de gener podeu accedir al  Padlet i proposar què voleu compartir com a tema de conversa. L’equip organitzador de l’Edcamp Museus i Educació organitzarà aquests temes per crear el mapa de sessions amb els enllaços a les videoconferències per tal de compartir-ho amb vosaltres abans del 30 de gener. 

Teaching & learning English in the time of Covid-19 on February 17th 2021. This type of event is spontaneous, organic, user-friendly and open to everyone and will be held onlineand it will be organized via simultaneous videoconferences. The proposal of topics of conversation will be shared previous to the Edcamp. From today until February 10th, you can access to this Padlet and suggest what you would like to share as a topic of conversation.

Al blog https://edcamp.educaciodema.cat/ca/edcamp/museus-i-educacio/_e:102/#contactar podreu formalitzar la inscripció.