Convocatòria reconeixement pràctiques educatives de referència (DOGC)

Us informem que ha estat publicada la RESOLUCIÓ EDU/1720/2019, de 20 de juny, per la qual s’obre convocatòria per al reconeixement de pràctiques educatives de referència d’innovació pedagògica.

Aquesta resolució es publica amb l’objectiu de reconèixer i certificar pràctiques educatives de referència d’innovació pedagògica consolidades i vinculades al projecte educatiu de centre i que evidencien una millora educativa, d’acord amb la modalitat prevista a l’article 2 de l’Ordre ENS/303/2015, de 21 de setembre, sobre el reconeixement de la innovació pedagògica que defineix les pràctiques educatives de referència com  aquelles que consisteixen en iniciatives del professorat vinculades al projecte educatiu del centre que evidencien una millora educativa, així com els materials i recursos educatius elaborats pel professorat, un cop han estat implementats i sempre que aportin millores per a l’aprenentatge.

Us animem a presentar les vostres pràctiques educatives d’èxit que creieu que reuneixin els requisits establerts. Les pràctiques que siguin reconegudes i certificades també estaran recollides al MAPA DE LA INNOVACIÓ

Està previst que el termini de presentació de pràctiques educatives de referència finalitzi el 30 de setembre de 2019

Les persones destinatàries de la convocatòria són el professorat o grups de professorat del Servei d’Educació de Catalunya.