Centres de formació de persones adultes (CFA) a Badalona

Els Centres de Formació de Persones Adultes (CFA/AFA) desenvolupen actuacions que comprenen les activitats d’aprenentatge que, en el marc d’aprendre al llarg de tota la vida, permeten que les persones desenvolupin les capacitats, enriqueixin els coneixements i millorin les competències tècniques i professionals. Això fa que hi participin persones amb objectius diferents, com poden ser obtenir una titulació, posar-se al dia o ampliar els coneixements. AQUÍ podeu accedir a l’espai nodes del Servei d’Educació al Llarg de la Vida (SELV).

Badalona compta amb 4 centres:

Des del Servei d’Educació al Llarg de la Vida s’ha elaborat una Infografia amb les dades més recents dels Centres de formació de persones adultes (CFA):