Bibliografia de llibres de coneixement en l’àmbit dels llibres per a infants i joves (LIJ)

Clàudia Rosa Forés és l’autora d’aquest exhaustiu treball de recerca bibliogràfica al voltant dels llibres anomenats de coneixement o informatius adreçats a infants i joves (LIJ).

La classificació temàtica, la recomanació per edats i cicles educatius i la categoria de destacats fan molt funcional aquesta guia que orienta la navegació per l’actual i àmplia oferta editorial.

El recull inclou també la categoria de lectures recomanades per al professorat.

Us la recomanem per l’acurada informació que conté i la considerem un recurs imprescindible tant per a fer visibles i acompanyar trajectòries de lectors no literaris com per orientar la recerca d’informació en propostes didàctiques que trascendeixen el llibre de text: projectes, treball per tasques, ambients d’aprenentage, etc

BAIXA LA BIBLIOGRAFIA