Avancem! Ensenyament i Aprenentatge Integrat de les Llengües

El programa d’innovació pedagògica del Departament d’Ensenyament Avancem: Ensenyament i Aprenentatge integrat de les llengües té com a finalitat dotar el nostre alumnat d’una competència plurilingüe sòlida que afavoreixi  el seu creixement acadèmic i posterior inserció laboral. D’altra banda, fomenta un ensenyament de les llengües competencial, que parteixi del consens i la cooperació entre el professorat de llengua i que promogui el disseny de projectes d’aula en què participen diverses llengües.

L’institut Baetulo de la nostra ciutat ha estat un dels centres participants en l’edició d’enguany i ho ha fet amb un treball excel·lent que integra els objectius del programa amb els del propi centre i els suma als de voler donar a conèixer un figura rellevant dels nostres referents culturals recents: l’escriptora Montserrat Roig.

No us perdeu el seu telenotícies!!!