Activitat formativa: Controles? Presentació de l’exposició i els tallers

Formació adreçada al professorat i educadors d’adolescents i joves entre 12 a 20 anys (ESO i Post Obligatòria)

INSCRIPCIÓ

Dia: Dijous, 2 de novembre
Hora: 17:30 a 19:30 h
Lloc: La sessió tindrà lloc a: Espai Jove Supernova (Av. Catalunya, 50. 08917, Badalona)

EXPOSICIÓ

Descripció:
Exposició sobre la prevenció de les drogodependències i conductes
de risc. Amb els objectius de facilitar informació i sensibilitzar a la població, d’evitar o retardar l’edat d’inici del consum, així com el de treballar els factors de protecció per prevenir el consum i promoure actituds responsables i saludables.

Continguts:
Informació sobre totes les possibilitats que ofereix l’exposició:
– Visites guiades a l’exposició: dirigida a adolescents, joves i famílies
– Tallers a l’aula: dirigits a adolescents i joves estudiants
– Sessions formatives: dirigides a professionals
– Sessions formatives: dirigides a famílies