19 curts per potenciar la cooperació entre els infants

A les aules ens interessa que els infants aprenguin a cooperar i que creïn interdependències positives entre els integrants del grup. Els infants han de ser conscients que treballant junts podran aconseguir els objectius que es proposin.

L’aprenentatge cooperatiu és una metodologia activa que té com a finalitat potenciar el desenvolupament de les habilitats socials, el treball en equip, l’autonomia dels infants, l’ajuda mútua, la responsabilitat individual i la inclusió de l’alumnat.

En aquest article trobaràs un recull de curtmetratges que exemplifiquen amb personatges i situacions molt diverses els beneficis de cooperar.

A partir de la visualització d’aquests curtmetratges pots dur a terme una conversa a l’aula que ajudi a prendre consciència dels beneficis de cooperar i a reflexionar sobre les relacions entre els infants.