Passa’m memòria, un projecte intergeneracional

“Et trobes pel carrer i els saludes amb molt d’afecte”. “He descobert dels alumnes una part amagada. Amb la gent gran es transformen”. “Els veiem sans. He compartit problemes amb ells i com enfocar la vida”. “Són com una alenada d’aire fresc. No m’agrada la gent gran que sempre es queixa”. “Es trenquen tòpics, molts tòpics: La gent gran és avorrida … Els joves són …”.

Aquestes són només algunes de les valoracions fetes pels usuaris de la Plataforma Social a la Mina de Salesians Sant Jordi, l’entitat que promou aquest projecte de col·laboració intergeneracional a través del Punt Òmnia, amb la col·laboració de diversos serveis municipals. L’objectiu bàsic del projecte és que un grup de joves de quart d’ESO de l’institut Vázquez Montalbán de Sant Adrià de Besòs que participen en un projecte de diversificació curricular (destinat a l’alumnat en situació sociofamiliar desfavorida i amb alt risc d’abandonament escolar) realitzi part del currículum escolar (adquisició de competències lingüístiques i comunicatives, competències informàtiques, coneixements de l’entorn i de la seva població i habilitats socials), a través d’un treball compartit de recuperació de la memòria històrica amb un grup de gent gran del municipi, que sol oscil·lar entre els 65 i els 80 anys.

“Passa’m memòria”, intercanvi socioeducatiu entre joves i gent gran. Web de l’ins. Vázquez Montalbán

Diari de l’educació