III Jornada de filosofia per a nens i nenes “Pandèmia i creativitat: una oportunitat”

ancient-2026111_1280

L’Equip ICE (de la UDL) de Filosofia per a nens i nenes organitzen les

III Jornada de filosofia per a nens i nenes

“Pandèmia i creativitat: una oportunitat”

adreçada al professors d’Infantil, Primària i Secundària i persones interessades. 

Dades d’agenda:

Dates: 26/11/2020

Hora: de 18:00 hores

Informació i inscripcions: https://ja.cat/uPh7g

L’enllaç a les sessions virtuals s’enviarà uns dies abans a les persones inscrites

Certificació: 5 h de formació