Guia ràpida per teletreballar amb seguretat

A causa de l’estat d’alarma provocat pel coronavirus moltes administracions i entitats públiques esteu promovent el teletreball per garantir la continuïtat de les vostres funcions i serveis. Aquesta excel·lent iniciativa, però, pot implicar greus riscos de ciberseguretat sinó s’ha planificat amb temps, s’ha format al personal adequadament i s’ha configurat de forma segura els equips de treball i les connexions.

Sabem que, ateses les urgències de la situació actual, tot això no ha estat possible en molts casos. Per aquest motiu, us oferim una guia ràpida, adreçada a usuaris no experts d’administracions locals mitjanes i petites, que en aquest moments no disposeu de recursos per aplicar un pla complert i avançat de seguretat.

Es tracta d’un recull de recomanacions bàsiques que us poden ajudar a teletreballar minimitzant els riscos de  seguretat en el tractament de la informació de la vostra organització.