Formació docent de l’equip LIC a Barcelona Comarques

Us presentem l’oferta formativa intercentres de l’equip LIC, vinculada al desenvolupament de la competència lingüística, que hem planificat en modalitat telemàtica degut a les limitacions a causa la situació actual. Us preguem que feu difusió al claustre del centre que dirigiu.

Aquestes formacions estan adreçades al col·lectiu docent de qualsevol centre educatiu i la inscripció es realitza mitjançant el cercador d’activitats de l’apartat de formació al web XTEC.

http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/info-general/cercador-activitats/

El període d’inscripció a les diferents activitats s’iniciarà el proper 13 de setembre i finalitzarà el 26 de setembre de 2021. Per a les formacions del segon quadrimestre, s’obre un nou període del 7 al 18 de gener de 2022. Segons les sol·licituds rebudes, es podrà reorganitzar l’oferta i aplicar criteris de priorització en l’adjudicació, que serà definitiva el 8 d’octubre i el 31 de gener.

Dimensió de comunicació oral

Funcions comunicatives en un programa d’immersió lingüística. (codi d’inscripció: 2006130555). Destinataris: mestres d’educació infantil i cicle inicial. Certificació de 21h. 7 sessions de 2h.

Calendari: dilluns 7 i 21 de febrer, 7 i 21 de març, 4 i 25 d’abril i 9 de maig de 17.30h a 19.30h.

Llegir per parlar: l’aprenentatge de la llengua oral a partir dels contes i dels àlbums il·lustrats. (codi d’inscripció: 9001340555). Destinataris: mestres d’educació infantil i cicle inicial. Certificació de 21h. 7 sessions de 2h.

Calendari: dilluns 25 d’octubre; 8 i 22 de novembre; 13 de desembre; 10, 24 i 31 de gener de 17.30h a 19.30h.

Dimensió de comprensió lectora

Estratègies de lectura (secundària CFA) (codi d’inscripció: 2006020555). Destinataris: professorat dels Centres de Formació d’Adults de qualsevol àmbit (primària i secundària), preferentment de l’àmbit de la comunicació. Certificació de 16h. 6 sessions d’1h 30min.

Calendari: dijous 18 i 25 de novembre, 2 i 9 de desembre, 20 de gener-27 de gener (tutoria individualitzada) i 10 de febrer de 12.00 a 13.30h.

Competència lectora i aprenentatge (secundària CFA) (codi d’inscripció: 2006030555). Destinataris: professorat dels Centres de Formació d’Adults d’àmbits social i científic- tecnològic. Certificació de 15h. 3 sessions de 2h.

Calendari: dijous 24 de febrer, 10 i 24 de març de 12.00 a 14.00h.

Competència lectora i aprenentatge (instituts) (codi d’inscripció: 2006040555). Destinataris: professorat dels instituts de secundària de matèries del àmbit humanístic-social i científic- tecnològic. Certificació de 25h. 5 sessions de 2h.

Calendari: dimarts 19 d’octubre; 2, 16 i 30 de novembre i 14 de desembre de 17.00 a 19.00h.

Integrar llengua i contingut al treball en totes les matèries per a la millora dels resultats (codi d’inscripció: 2006050555). Destinataris: professorat dels instituts de secundària de matèries del àmbit humanístic-social i científic-tecnològic. Certificació de 20h. 4 sessions de 2h.

Calendari: dimarts 8 i 22 de febrer, 8 i 22 de març de 17.00 a 19.00h.

Dimensió d’expressió escrita

L’aprenentatge inicial de l’escriptura (cicle de conferències araESCRIC) (codi d’inscripció: 2006060555). Destinataris: mestres d’educació infantil i cicle inicial. Certificació de 15h. 6 sessions de 2h. Tenen prioritat en l’adjudicació els mestres i les mestres dels centres que realitzen alguna formació araESCRIC el curs 2021-2022.

Calendari: dimarts 19 d’octubre; 2, 16 i 30 de novembre; 14 de desembre i 11 de gener de

17.30 a 19.30h.

L’aprenentatge de l’escriptura a primària (cicle de conferències araESCRIC) (codi d’inscripció: 2006070555). Destinataris: mestres de cicle mitjà i cicle superior d’educació primària. Certificació de 15h. 6 sessions de 2h. Tenen prioritat en l’adjudicació els mestres i les mestres dels centres que realitzen alguna formació araESCRIC el curs 2021-2022.

Calendari: dijous 3 i 17 de febrer; 3, 17 i 31 de març i 7 d’abril de 17.30 a 19.30h.

Activitats pràctiques d’expressió escrita (EI/CI) (codi d’inscripció: 2006080555). Destinataris: mestres d’educació infantil i cicle inicial d’educació primària. Certificació de 21h. 6 sessions d’1h 30min.

Calendari: dimarts 8 i 22 de febrer, 8 i 22 de març, 19 d’abril i 3 de maig de 17.30 a 19h.

Activitats pràctiques d’expressió escrita (CM/CS) (codi d’inscripció: 2006090555). Destinataris: mestres del cicle mitjà i superior d’educació primària. Certificació de 21h. 6 sessions d’1h 30min.

Calendari: dimecres 12 de gener, 2 i 9 de febrer, 2 i 16 de març i 6 d’abril de 17.30 a 19h.

Escriptura creativa a primària (codi d’inscripció: 2006100555). Destinataris: mestres de primària. Certificació de 30h. 10 sessions de 2h.

Calendari: dijous 21 d’octubre, 11 de novembre, 2 i 16 de desembre, 20 de gener, 10 de febrer,

3 i 31 de març, 28 d’abril i 12 de maig de 17.30 a 19.30h

Escriptura creativa a secundària (codi d’inscripció: 2006110555). Destinataris: docents d’educació secundària obligatòria. Certificació de 30h. 10 sessions d’1h 30min.

Calendari: dijous 13 i 27 de gener,10 i 24 de febrer, 10 i 24 de març; 7 i 28 d’abril; 12 i 26 de maig de 16.30 a 18h.

Escriptura a totes les matèries (secundària) (codi d’inscripció: 9000850555). Destinataris: docents d’educació secundària obligatòria de matèries no lingüístiques de tots els centres de Catalunya. Certificació de 40h. (Curs en línia asíncron)

Calendari: del 15 d’octubre a l’11 de març.

Dimensió literària

El gust per la lectura. Llegir a casa i a classe de ciències (codi d’inscripció: 9001260555). Destinataris: docents d’educació secundària obligatòria d’àmbit científic-tecnològic de tots els centres de Catalunya. Certificació de 15h. 2 sessions de 2h. (Curs en línia)

Calendari: dimarts 26 d’octubre i 30 de novembre de 17 a 19h.

Treball globalitzat

Aprenentatge competencial: el treball per tasques a secundària (codi d’inscripció: 9000600555). Destinataris: docents d’educació secundària obligatòria de llengua i aula d’acollida de tots els centres de Catalunya. Certificació de 40h. (Curs en línia asíncron)

Calendari: del 15 d’octubre al 10 de març.