Conferència d’inici de curs 2021-2022 amb Aina Tarabini: El rol dels centres educatius en la creació de l’èxit i el fracàs escolar 8 de setembre

El dimecres 8 de setembre, a les 12 h, es farà l’acte d’inauguració del curs 2021-22, en format virtual, adreçat al professorat i equips directius de centres de tots els nivells educatius, entitats i tècnics de l’àmbit de l’educació.

INSCRIPCIÓ

L’acte, organitzat pel CRP de la Generalitat de Catalunya i el Servei d’Educació de l’Ajuntament de Badalona, s’iniciarà amb una conferència d’Aina Tarabini, professora del departament de Sociologia de la UAB.

La conferència porta per títol “El rol dels centres educatius en la creació de l’èxit i el fracàs escolar“: L’abandonament escolar, lluny de ser un fenomen natural o basat purament en decisions i eleccions individuals, està construït socialment i escolarment; l’alumnat no decideix a partir del no-res, sinó que està influenciat pels seus contextos de referència, i els centres educatius tenen un paper clau en aquest sentit. Els contextos educatius poden actuar com a poderosos agents d’inclusió educativa, però també poden actuar en sentit contrari i excloure nombrosos joves de les oportunitats d’èxit escolar.

S’iniciarà l’activitat donant pas a la presentació del Pla de Formació del Professorat i de la Guia d’Activitats Educatives 2021/22, i finalitzarà amb la conferència que inaugurarà el curs 2021/22.

Cartell de l’acte inici curs BDN 21-22 A3