La motxilla està constituïda per un conjunt d’aparells professionals que mesuren variables ambientals (CO2, ºC, la irradiància solar, la il·luminació, distàncies i humitat) a partir de les quals es fonamenta el treball experimental i l’anàlisi de resultats.

A qui s’adreça: Primària, ESO i batxillerat

Visualitzar la presentació en una nova pestanya