Formació en centre

Assessorament

Modalitat formativa amb intervenció d’un professional extern que s’adreça a la majoria del claustre o a un col·lectiu d’un centre.

  • És liderat per l’equip directiu.
  • Té una durada mínima de 20 hores, amb dues terceres parts com a mínim amb la persona formadora i la resta de treball autònom al centre.

Formació interna de centre (FiC)

Modalitat formativa que té lloc dins de cada centre educatiu, i s’adreça a la majoria del claustre o a un col·lectiu d’un centre.

  • És liderat i dinamitzat per un equip de coordinació format per persones del centre entre les quals almenys una és de l’equip directiu.
  • Té una durada de 30 hores amb 20 hores de presencialitat de les persones participants i 10 hores de treball intern per realitzar les tasques planificades en relació amb l’aprofitament i la transferència immediata a l’aula o al centre.

Taller a centre

Modalitat formativa de caràcter concret i pràctic orientat a la millora d’alguna competència professional del professorat. S’adreça a la majoria del claustre o a un col·lectiu d’un centre.

  • Format presencial.
  • Té una durada màxima de 15 hores, amb dues terceres parts amb la persona formadora i la resta, de treball autònom al centre.
  • En general, el taller és impartit per un professional expert que certificarà com a formador/a. Pot ser una proposta de taller a càrrec d’un formador del propi de centre.

PFZ de l’Anoia 2021-2022: Llistat d’activitats de formació en centre