Transformació Digital – Xarxa Territorial de Cultura Digital (Jornada de cloenda)

La jornada, que s’iniciarà a les 10 del matí, comptarà amb la presència de 18 centres participants en el Pla de Transformació Digital i de la Xarxa Territorial de Cultura Digital que exposaran les experiències elaborades al llarg d’aquest curs.  La temàtica serà molt diversa. Trobareu projectes globals de centre, projectes transversals, propostes didàctiques de tota mena amb implicació de molts agents educatius i experiències didàctiques en àmbits molt diversos.

 

Més informació aquí: https://blocs.xtec.cat/jornadatdxtcd/