Quadern d’estiu per a l’alumnat d’aula d’acollida i suport lingüístic

Proposta d’un quadern d’estiu interactiu per a l’alumnat de secundària o cicle superior de primària que necessita suport lingüístic i que ja té uns coneixements bàsics en llengua catalana. Ha estat elaborat per la xarxa d’equips LIC de les comarques del nord de Girona amb adaptacions de l’equip LIC de l’Alt Empordà.