Orientacions per atendre les emocions de l’alumnat

S’han publicat a la XTEC unes Orientacions per atendre les emocions de l’alumnat amb l’objectiu d’ajudar els centres educatius a planificar una estratègia en el retorn dels alumnes al centre educatiu i a totes les activitats en les quals estan acompanyats per adults. En aquest enllaç trobareu diverses aportacions interessants en format de vídeo sobre múltiples aspectes relacionats amb el benestar emocional, això com un munt de recursos.
http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/orientacions-atendre-emocions-alumnat/