Capses d’Espai | Presentació per VC

 Videoconferència de presentació de la Capsa d’espai a: Canal de l’Àmbit científic i medi Canal del CESIRE

Podreu consultar els materials de la proposta didàctica que acompanya a la Capsa d’espai a

https://agora.xtec.cat/cesire/ambit-cientific-i-medi/recursos-per-a-laula_cm/recursos-generals/

Els CRPs que tindran en servei de préstec la maleta, a partir de setembre, són:

CRP d’Osona, de Castelldefels, de l’Alt Empordà, del Vallès Occidental II, Alt Penedés i al CESIRE.

Al CRP Alt Empordà,  a partir del curs vinent, estarà en servei de préstec el material “Capsa d’Espai” per treballar les ciències de l’Espai a primària i els primers cursos de secundària.
Aquest material ve associat a una sessió de presentació:
Videoconferència que es farà el dia 27 de maig a les 17 h. des del canal de youtube de l’àmbit científic i medi del CESIRE.

Us animem a participar-hi.


La proposta didàctica estarà penjada al web del CESIRE a partir de dilluns 25 (a mig matí)

A partir de materials manipulatius, es presenten conceptes que són difícils d’observar directament i complexes per entendre a partir d’imatges. Es treballa a partir del moviment de l’alumne, de materials grans i de models a escala. Les ciències de l’espai són un context que permet treballar diferents àrees STEAM de manera globalitzada. S’acompanya de propostes didàctiques com a material de suport que estaran a disposició de tot el professorat a través de la web del CESIRE.

https://drive.google.com/file/d/1Es23FTQ8p-bLBXOGLVUFU2ZNKHrMrPeX/view