Ampliació termini presentació projecte de convivència

Atesa la situació d’excepcionalitat ocasionada per la COVID-19 i la seva afectació en la vida dels centres educatius, el Departament d’Educació estableix el 30 de juny de 2021 com a data límit perquè els centres elaborin i implementin els seus projectes de convivència. Es pot consultar aquesta informació clicant l’enllaç