Pla educatiu d’entorn (PEE)

El Pla educatiu d’entorn és un instrument que dóna una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives del alumnes més enllà de l’àmbit acadèmic. Es tracta de construir una xarxa estable de suport a la comunitat educativa, que permeti un treball formatiu fora de l’entorn escolar amb la col·laboració dels diferents serveis i recursos municipals i també de les altres institucions i entitats dels àmbits social, cultural i esportiu.

Per veure les activitats realitzades dins d’aquest pla visiteu els diferents espais web de Pla educatiu d’Entorn:

                https://sites.google.com/a/xtec.cat/seae/actualitza-t/pla-educatiu-d-entorn/pee-figueres                     https://sites.google.com/a/xtec.cat/seae/actualitza-t/pla-educatiu-d-entorn/pee-roses                          https://sites.google.com/a/xtec.cat/seae/actualitza-t/pla-educatiu-d-entorn/PEE-Castell%C3%B3.JPG?attredirects=0

                              (inici 2008)                                                 (2006 – 2012)                                                                 (inici 2007)