Oral Contest English Time

Us animem a participar a l’Oral Contest English Time.
Us recordem que a finals d’aquest mes és l’entrega de vídeos (de cada centre, un per nivell, un per 2n ESO i un de 3r).
Tot i que el deadline és el dia 30, es deixarà tot aquell cap de setmana, és a dir, fins el dia de 2 de maig per presentar-los.