XTCD – 3a sessió 2019-2020

Sessió 3 – 2019/20

En aquesta sessió, heu de continuar la tasca iniciada a les sessions anteriors, al voltant d’un únic tema troncal que engloba múltiples temes i que gira al voltant de les “Metodologies i recursos per a la transformació digital” dels centres educatius i, per tant, de la pràctica educativa a l’aula.

Es tracta de desenvolupar una proposta didàctica basada en els ODS però que integri diverses metodologies, temes i estratègies.  A la cinquena sessió serà quan presenteu les produccions creades al seminari o elaboracions externes incloses en altres projectes com mòbils.edu, transformació digital i altres.

Els Eixos temàtics dels Seminaris de coordinació CD, tant dels presencials com del telemàtic, per al curs 2019-2020:

En aquesta segona sessió, el tema troncal és “Avaluació. Evidències. Com avaluar. Recursos digitals”, on es proposen un seguit de recursos que podreu integrar dins les propostes didàctiques que esteu elaborant els equips a les sessions del seminari.

L’estructura d’aquesta sessió és:

Guia pas a pas de la sessió 3 – Primera part – 50’

Referent a la Jornada Compartim Cultura Digital (5a sessió, 18 de maig), us informem que tenim confirmat el lloc: Espai La Pineda de Sant Gregori i INS Vall del Llèmena. La persona a qui s’ha demanat que faci la ponència inaugural és el Sr. Jaume Feliu (Education Certified Trainer i gestor del blog Tecnocentres, que també ens ha confirmat)


Guia pas a pas de la sessió 3 – Segona part – 40’

      • Càpsula sobre la propietat intel·lectual – 10′
      • Exposició i treball al voltant del tema central: ““Avaluació. Evidències. Com avaluar. Recursos digitals”” – 30′

Guia pas a pas de la sessió 3 – Tercera part – 90’

      • Continuació del treball en la Proposta Didàctica seguint les fases del Design Thinking